Days Of Power Part 1 (Hebrew) - חלונות בזמן חלק א'

  • Sale
  • Regular price €17,00


לקט הרצאות מתוך דברי הרב ברג - ספר זה הינו אוסף ממיטב הרצאותיו של הרב ברג על משמעות החגים בראי הקבלה, שלא היתה מוכרת עד היום.