God Wears Lipstick (Hebrew) - אלוהים שם ליפסטיק

  • Sale
  • Regular price €15,00


בספרה המדובר, מגלה קרן ברג, נשיאת המרכז העולמי לקבלה’ איך כל אחת יכולה ליישם עקרונות רוחניים נשגבים בחיי היום-יום. זהו ספר העצמה לנשים, הפותח צוהר לעולמה העשיר של הקבלה ומציע מענה שימושי לשאלות כמו: מהי המשמעות של להיות אישה רוחנית, איך כל אחת יכולה לממש את הפוטנציאל שבה וכיצד ביכולתה לשפר את חיי האהבה.