Please be aware that delivery can take longer than indicated, especially during holidays or special events. We recommend to order early enough if you need your goods until a certain date. Thanks!

Nano (Finnish)

  • Sale
  • Regular price €19,00


”Kabbala vaikuttaa yhtäpitävältä 14 miljardia vuotta sitten tapahtuneen
maailmankaikkeuden alkuräjähdysteorian kanssa. Kabbalasta löytyy
jopa joitain oivalluksia siitä, miten ja miksi alkuräjähdys tapahtui.”
— Tri Bernard Haisch, astrofyysikko ja amerikkalaisen California Institute
for Physics and Astrophysics tutkimuslaitoksen entinen johtaja

Kabbala keskittyy fyysisen maailman hallintaan todellisuuden kaikkein
perustavanlaatuisimmalla tasolla, oma elämämme mukaan luettuna. Se
tarkoittaa materian hallintaa mielen voimalla, mielen hallintavoiman laajentamista ja sitä, että kehitetään valmiuksia saavuttaa tyydytystä, iloa ja onnea hallitsemalla kaikkea olemassaolon perimmäisellä tasolla.

Näin kabbala ennakoi ja ennustaa tieteen ja teknologian viime aikojen kiinnostavinta trendiä, eli nanoteknologian soveltamista kaikilla elämänaloilla parempien, vahvempien ja tehokkaampien tulosten saavuttamiseksi.

Viimeisimmässä ja ehkä loistavimmassa teoksessaan yksi aikamme suurimmista
kabbalisteista tekee kabbalan muinaisen viisauden ja nykyisen
tieteellisen ajattelun yhteyden ymmärrettäväksi ja näyttää, miten kaaos
voidaan kukistaa lähitulevaisuudessa näiden kahden liiton avulla. Jaa
Rav Bergin tästä kirjasta välittyvä innostus, ja löydä etsimäsi vastaukset
elämän suuriin kysymyksiin.