Kabbalistic Astrology (Hebrew) - אסטרולוגיה קבלית מאת: הרב ברג

  • Sale
  • Regular price €15,00


הדי־אן־איי של הנשמה שלנו מועבר לכל אחד מאתנו באמצעות מנגנון מדויק ומורכב ביותר: כוכבי מערכת השמש שלנו. בספר זה, תוכלו לגלות את סודות המזל שלכם על פי האסטרולוגיה הקבלית! שלא כמו האסטרולוגיה הפופולרית, הטוענת שכל מעשינו נקבעים בשמים, התורה הקבלית, מגלה לנו שכל אחד מאתנו נולד ברגע המדויק שתואם את צרכיו הייחודיים - כדי שיוכל לממש את זכותו לבחירה חופשית.