Please be aware that delivery can take longer than indicated, especially during holidays or special events. We recommend to order early enough if you need your goods until a certain date. Thanks!

The Power Of Kabbalah (Swedish) - Kraften i Kabbalah

  • Sale
  • Regular price €17,00


13 Principer för att klara utmanigar och förverkliga dig själv Va°r vanliga verklighet är den fysiska 1-procentsvärlden där vi lever och verkar. Här möter vi utmaningar och hinder dygnet runt. Det finns dock även en annan värld som kallas de 99 procentens rike. Enligt kabbalah är allting vi verkligen önskar, som kärlek, glädje, sinnesro och frihet, tillgängligt för oss när vi fa°r kontakt med denna dimension bortom va°ra fem sinnen. När vi pa° ett reaktivt sätt hanterar va°ra problem genom ilska, svartsjuka, rädsla och osäkerhet tappar vi, utan att märka det, kontakten med källan av evig uppfyllelse. Föreställ dig att vi skulle kunna använda va°ra sva°righeter som en spra°ngbräda för att för alltid fa° kontakt med de 99 procenten. Genom att använda kabbalistiska verktyg kan vi stiga utanför denna fysiska världs begränsningar och fa° kontakt med denna högsta källa av energi. De 13 principer som finns i denna bok är utplockade fra°n läror som är mer än 4000 a°r gamla. När man tilllämpar dessa principer sa° kan de hjälpa oss att ta bort kaos, personliga problem och förtvivlan, och a°terföra oss till ett öde av varaktig lycka. Detta är kraften i kabbalah. Denna första utga°va i pocket inneha°ller nytt material och övningar och är mer anpassad för att möta dagens nutida utmaningar. Vi upptäcker hur vi justerar va°ra handlingar i överensstämmelse med ett högre syfte och blir medvetna om va^rt eget livs gränslösa möjligheter. Vi blir visa.