Simple Light (Hebrew) - אור פשוט

  • Sale
  • Regular price €19,00


אוסף מוקפד של מיטב התובנות מכתביה של קרן ברג, נשיאת המרכז הקבלה העולמי, שלוקט מן ההרצאות שנשאה במהלך שלושים שנה ברחבי העולם. דברי החוכמה הנמסרים בספר זה, הם אישיים ואוניברסליים כאחד – משפחה והורות, זוגיות ויחסים, קריירה ופרנסה, חיים ומוות, אמונה ועוד, בכולם מצליחה ברג למצוא את האור בדברים הפשוטים, כמו גם במופלא מאתנו.