Kabbalistic Bible - Deuteronomy (Hebrew) - החומש הקבלי - דברים

  • Sale
  • Regular price €29,00


סדרה של 5 כרכים המביאה לקורא פרשנות על פי הקבלה של הטקסט המקראי, בפורמט ידידותי. כל ספר מכיל את כל פרשות השבוע עם מאמר פותח על הפרשה מאת הרב ברג והטקסט המקראי השלם בכתב אשורית בשילוב הכוונות של האר"י,המסודר לפי סדר הקריאה בתורה, הכולל מפתח פרושים מתוך: ספר הזוהר ,הרב אשלג, הרב ברנדווין, ויהודה ברג. עם טקסט ההפטרה הכולל לימוד פותח  מאת יהודה ברג. החומש כולל קריאות מיוחדות לחגים וראש חודש.

בלעדי בחנויות המרכז לקבלה ת"א ,חיפה, טבריה.

 בהדפסה מהודרת, ניתן לרכוש בכרך בודד או במארז מיוחד.