To Be Continued (Hebrew) - המשך יבוא - גלגול נשמות ומטרת החיים

  • Sale
  • Regular price €21,00


כאשר אנחנו מודעים לקיומו של גלגול נשמות, הטעויות שאנו עושים כבר לא נראות לנו כל כך הרסניות. אנחנו מבינים שהכל הוא חלק מתוכנית גדולה יותר. "המשך יבוא - גלגול נשמות ומטרת החיים" הוא ספר המשלב חוכמה עתיקה ופרקטיקה מודרנית ושימושית כאחד. בשפה ידידותית ונגישה נחשפים מיטב הכלים הקבליים המוזכרים בספר הזוהר, כמו אסטרולוגיה, מדיטציה וקריאה בכף היד ובתווי בפנים.