Kabbalah Method (Hebrew) - השיטה הקבלית - מהגותו של המקובל הרב ברג

  • Sale
  • Regular price €15,00


מהדורה עברית חדשה לספר ההגות המצליח!
לאחר שנים רבות מאז יציאת ספרו הקודם של הרב ברג, 
מתפרסמת בימים אלה מהדורה עברית חדשה לספר הגות ופילוסופיה מכתבי הרב.
בספרו, "השיטה הקבלית" חושף הרב ברג את ההיבט הכפול של חוכמת הקבלה - 
שילוב ייחודי של רוחניות ומדע השזורים זה בזה.