The Power Of Kabbalah (Hebrew) - כוחה של הקבלה

  • Sale
  • Regular price €17,00


 על פי תורת הקבלה, אנו מכירים רק אחוז אחד מהעולם – המציאות שבה אנו חיים, ואילו תשעים ותשעת האחוזים הנותרים, נסתרים מעינינו. מהו אותו עולם שנמצא מעבר לחמשת החושים שלנו ואיך נוכל לגלות אותו? זהו ספר יסוד עבור כל מי שמעוניין להתוודע לחוכמת הקבלה ולשפר את איכות החיים, המציג שלושה עשר עקרונות נבחרים להתמודדות עם אתגרי ההווה.