Becoming Like God (Hebrew) - להיות כמו הבורא

  • Sale
  • Regular price €21,00


"ספר זה הוא מכתב המוען לבית סוהר. זהו בית סוהר שאיש אינו יוצא ממנו לחופשי עבור התנהגות טובה, וכולם נידונים בו למוות. 
אתם הקוראים זאת עכשיו הנכם תושביו של הכלא הזה בדיוק כמוני והזדמנות מדהימה נופלת עתה בחלקנו".