Navigating The Universe (Hebrew) - לנווט ביקום / הרב ברג

  • Sale
  • Regular price €21,00


בספר זה, מסביר הרב ברג את הכוחות הללו וכיצד אפשר להשתמש בהם למען שיפור חיינו. הוא מגלה, שהשורשים של מרבית הבעיות שבחיינו מקורם באזורי סכנה רוחניים ומציע לנו לוח זמנים מדוקדק של תנאים רוחניים כדי שנוכל להגיע לאנרגיות התבוניות החיוביות שנמצאות ביקום ולהתחבר לכוח שלהן.