Nano (Hebrew) - ננו - טכנולוגיה של עליונות הרוח על החומר

  • Sale
  • Regular price €21,00


במהלך מעט יותר מחמישים שנה, מה שבמונחי ההיסטוריה של האנושות אינו אלא ננו-שנייה – התכווצו המחשבים מגודל של בניין לגודלו של ארנק! באמצעות סקירה של תיאוריות טכנולוגיות ומדעיות חדשניות ופורצות דרך ותובנות פילוסופיות-רוחניות מעמיקות, חושף הרב ברג, מגדולי המקובלים בעולם, את הקשר המופלא שבין חוכמת הקבלה העתיקה - למעשה "ננו-חוכמה" מוצפנת ומקודדת, לטכנולוגיה העכשווית ביותר.