Secrets Of The Zohar (Hebrew) - סודות הזוהר

  • Sale
  • Regular price €21,00


ספר הזוהר הוא המקור של החוכמה הרוחנית הגדולה, חוכמת הקבלה, שימיה כימי התורה עצמה. בספר זה, נחשפים לראשונה, סודות הזוהר העתיקים, כפי שלא נגלו לקהל הרחב מעולם - מה עומד מאחורי הצפנים המסתוריים, מה פירושן של האותיות והמילים בארמית וכיצד ניתן ליישם את חוכמה הקבלה בחיינו כדי לעשותם טובים יותר? ספר מפתח לכל מי שרוצה להיכנס בשעריו של הזוהר.