True Prosperity (Hebrew) - שפע אמיתי

  • Sale
  • Regular price €21,00


בספר "שפע אמיתי" חושף המחבר, יהודה ברג, את התוכנית הסודית לשפע שהיקום הועיד לכם. לשפע אין גבולות. כסף הינו ישות רוחנית, לא חומרית, והשגתו כרוכה בסדרה של אסטרטגיות רוחניות. יהודה ברג מסביר שלחץ אינו הבעיה הבעיה שספרים רבים מנסים ללמדנו כיצד להימנע ממנה, אלא גלשן שעליו אפשר לנסוק אל דרגות חדשות של עושר והישגים. תוך שימוש בסודות עתיקים מסביר המחבר כיצד אתם יכולים לצייד את עצמכם בוודאות וכיצד אתם יכולים למצוא את עצמכם תמיד במקום הנכון בזמן הנכון ולקבל החלטות עסקיות נכונות.